Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: circumstance

1. circumstance (om tilstand) a condition that accompanies or influences some event or activity


Mindre spesifikke uttrykkcondition, status


Mere spesifikke uttrykkcase, event, hinge, playing field

2. circumstance (om tilstand) the set of facts or circumstances that surround a situation or event


Eksempler med tilsvarende betydningThe historical context.


Ord med samme betydning (synonymer)context, setting


Mindre spesifikke uttrykkenvironment


Mere spesifikke uttrykkconditions, conditions

3. circumstance (om erkjendelse) information that should be kept in mind when making a decision


Eksempler med tilsvarende betydningAnother consideration is the time it would take.


Ord med samme betydning (synonymer)condition, consideration


Mindre spesifikke uttrykkinformation


Mere spesifikke uttrykkjustification, mitigating circumstance

4. circumstance (om begivenhet) formal ceremony about important occasions


Eksempler med tilsvarende betydningPomp and circumstance.


Mindre spesifikke uttrykkceremonial, ceremonial occasion, ceremony, observance

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk