Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: vegetable marrow

1. vegetable marrow (om plante) any of various squash plants grown for their elongated fruit with smooth dark green skin and whitish flesh


Ord med samme betydning (synonymer)marrow, marrow squash


Mindre spesifikke uttrykkCucurbita pepo melopepo, summer squash, summer squash vine


Mere spesifikke uttrykkcocozelle, courgette, Italian vegetable marrow, zucchini


Omfatter disse spesifikke uttrykkmarrow, vegetable marrow

2. vegetable marrow (om mat) large elongated squash with creamy to deep green skins


Ord med samme betydning (synonymer)marrow


Mindre spesifikke uttrykksummer squash


Omfatter disse overordnede uttrykkenemarrow, marrow squash, vegetable marrow

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk