Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: fiduciary

1. fiduciary relating to or of the nature of a legal trust (i.e. the holding of something in trust for another)


Eksempler med tilsvarende betydningA fiduciary contract.
In a fiduciary capacity.
Fiducial power.


Ord med samme betydning (synonymer)fiducial


Engelsk substantiv: fiduciary

1. fiduciary (om person) a person who holds assets in trust for a beneficiary


Eksempler med tilsvarende betydningIt is illegal for a fiduciary to misappropriate money for personal gain.


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Mere spesifikke uttrykkadministrator, conservator, executor, legal guardian, liquidator, receiver, steward, trustee

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk