Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: news

1. news (om kommunikasjon) information about recent and important events


Eksempler med tilsvarende betydningThey awaited news of the outcome.


Ord med samme betydning (synonymer)intelligence, tidings, word


Mindre spesifikke uttrykkinfo, information


Mere spesifikke uttrykkgood word, latest, update

2. news (om kommunikasjon) information reported in a newspaper or news magazine


Eksempler med tilsvarende betydningThe news of my death was greatly exaggerated.


Mindre spesifikke uttrykkinfo, information


Mere spesifikke uttrykkaccount, business news, coverage, hard news, news report, newscast, report, reportage, reporting, soft news, stop press, story, write up

3. news (om kommunikasjon) a program devoted to current events, often using interviews and commentary


Eksempler med tilsvarende betydningWe watch the 7 o'clock news every night.


Ord med samme betydning (synonymer)news program, news show


Mindre spesifikke uttrykkbroadcast, program, programme


Mere spesifikke uttrykktelevision news

4. news (om kommunikasjon) informal information of any kind that is not previously known to someone


Eksempler med tilsvarende betydningIt was news to me.


Mindre spesifikke uttrykkinfo, information

5. news (om egenskap) the quality of being sufficiently interesting to be reported in news bulletins


Eksempler med tilsvarende betydningThe judge conceded the newsworthiness of the trial.
He is no longer news in the fashion world.


Ord med samme betydning (synonymer)newsworthiness


Mindre spesifikke uttrykkinterest, interestingness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk