Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: safranin

1. safranin (om masse eller substans) any of a class of chiefly red organic dyes


Ord med samme betydning (synonymer)saffranine, safranine


Mindre spesifikke uttrykkdye, dyestuff


Mere spesifikke uttrykkpheno-safranine

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk