Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: thresher

1. thresher (om gjenstand) a farm machine for separating seeds or grain from the husks and straw


Ord med samme betydning (synonymer)thrasher, threshing machine


Mindre spesifikke uttrykkfarm machine

2. thresher (om dyr) large pelagic shark of warm seas with a whiplike tail used to round up small fish on which to feed


Ord med samme betydning (synonymer)Alopius vulpinus, fox shark, thrasher, thresher shark


Mindre spesifikke uttrykkshark


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAlopius, genus Alopius

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk