Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Columbidae

1. family Columbidae (om dyr) doves and pigeons


Ord med samme betydning (synonymer)Columbidae


Mindre spesifikke uttrykkbird family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneColumba, Ectopistes, genus Columba, genus Ectopistes, genus Stictopelia, genus Streptopelia, genus Zenaidura, pigeon, Stictopelia, Streptopelia, Zenaidura


Tilhører disse overordnede uttrykkeneColumbiformes, order Columbiformes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk