Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: multivalent

1. multivalent used of the association of three or more homologous chromosomes during the first division of meiosis


Kjennetegner disse uttrykkenevalence, valency


Overordnet kategorigenetic science, genetics


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)univalent, bivalent, double

2. multivalent having more than one valence, or having a valence of 3 or higher


Ord med samme betydning (synonymer)polyvalent


Kjennetegner disse uttrykkenevalence, valency


Overordnet kategorichemical science, chemistry


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)monovalent, univalent

3. multivalent having many values, meanings, or appeals


Eksempler med tilsvarende betydningSubtle, multivalent allegory.


Ord med samme betydning (synonymer)multi-valued


Uttrykk med lignende betydningambiguous


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unambiguous

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk