Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: zygomatic bone

1. zygomatic bone (i anatomi) the arch of bone beneath the eye that forms the prominence of the cheek


Ord med samme betydning (synonymer)cheekbone, jugal bone, malar, malar bone, os zygomaticum, zygomatic


Mindre spesifikke uttrykkbone, os


Omfatter disse spesifikke uttrykkarcus zygomaticus, jugal point, jugale, zygoma, zygomatic arch, zygomatic process


Omfatter disse overordnede uttrykkeneskull

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk