Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: melanoma

1. melanoma (om tilstand) any of several malignant neoplasms (usually of the skin) consisting of melanocytes


Ord med samme betydning (synonymer)malignant melanoma


Mindre spesifikke uttrykkskin cancer

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk