Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: metazoan

1. metazoan (om dyr) any animal of the subkingdom Metazoa; all animals except protozoans and sponges


Mindre spesifikke uttrykkanimal, animate being, beast, brute, creature, fauna


Tilhører disse overordnede uttrykkeneMetazoa, subkingdom Metazoa

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk