Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: mucoid

1. mucoid relating to or resembling mucus


Eksempler med tilsvarende betydningA mucoid substance.


Ord med samme betydning (synonymer)mucoidal


Engelsk substantiv: mucoid

1. mucoid (om masse eller substans) any of several glycoproteins similar to mucin


Mindre spesifikke uttrykkglycoprotein

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk