Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: airway

1. airway (om gjenstand) a duct that provides ventilation (as in mines)


Ord med samme betydning (synonymer)air duct, air passage


Mindre spesifikke uttrykkduct


Mere spesifikke uttrykkbreather, register, schnorchel, schnorkel, snorkel, snorkel breather, upcast, ventilation shaft


Omfatter disse spesifikke uttrykkblowhole, vent, vent-hole, venthole

2. airway (om sted) a designated route followed by airplanes in flying from one airport to another


Ord med samme betydning (synonymer)air lane, flight path, skyway


Mindre spesifikke uttrykkitinerary, path, route


Mere spesifikke uttrykkapproach, approach path, glide path, glide slope, holding pattern

3. airway (i anatomi) the passages through which air enters and leaves the body


Ord med samme betydning (synonymer)respiratory tract


Mindre spesifikke uttrykktract


Mere spesifikke uttrykklower respiratory tract, upper respiratory tract


Omfatter disse overordnede uttrykkenerespiratory system, systema respiratorium

4. airway (om gjenstand) a commercial enterprise that provides scheduled flights for passengers


Ord med samme betydning (synonymer)airline, airline business


Mindre spesifikke uttrykkline


Omfatter disse spesifikke uttrykkfleet

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk