Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Buddhism

1. Buddhism (om gruppe) a religion represented by the many groups (especially in Asia) that profess various forms of the Buddhist doctrine and that venerate Buddha


Mindre spesifikke uttrykkfaith, organized religion, religion


Mere spesifikke uttrykkHinayana, Mahayana, Tantrism, Zen, Zen Buddhism


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneBuddhist

2. Buddhism (om erkjendelse) the teaching of Buddha that life is permeated with suffering caused by desire, that suffering ceases when desire ceases, and that enlightenment obtained through right conduct and wisdom and meditation releases one from desire and suffering and rebirth


Mindre spesifikke uttrykkfaith, religion, religious belief


Mere spesifikke uttrykkLamaism, Mahayana, Mahayana Buddhism, Shingon, Tantra, Tantrism, Theravada, Theravada Buddhism, Tibetan Buddhism, Zen, Zen Buddhism


Forekomster i samme kategoriahimsa, enlightenment, guru, karma, Kuan Yin, Kwan-yin, Lamaist, mandala, mantra, nirvana, samsara

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk