Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: sphincter muscle

1. sphincter muscle (i anatomi) a ring of muscle that contracts to close an opening


Ord med samme betydning (synonymer)anatomical sphincter, sphincter


Mindre spesifikke uttrykkmuscle, musculus


Mere spesifikke uttrykkanal sphincter, bladder sphincter, musculus sphincter ani, musculus sphincter ductus choledochi, musculus sphincter ductus pancreatici, musculus sphincter pupillae, musculus sphincter pylori, musculus sphincter urethrae, musculus sphincter vesicae, physiological sphincter, pupillary sphincter, pyloric sphincter, pyloric valve, sphincter ani, urethral sphincter

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk