Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: phytophagous

1. phytophagous (of animals) feeding on plants


Ord med samme betydning (synonymer)phytophagic, phytophilous, plant-eating


Uttrykk med lignende betydningherbivorous


Overordnet kategorianimal, animate being, beast, brute, creature, fauna


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)insectivorous, omnivorous, carnivorous

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk