Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: crustacean

1. crustacean of or belonging to the class Crustacea


Ord med samme betydning (synonymer)crustaceous


Engelsk substantiv: crustacean

1. crustacean (om dyr) any mainly aquatic arthropod usually having a segmented body and chitinous exoskeleton


Mindre spesifikke uttrykkarthropod


Mere spesifikke uttrykkbarnacle, brachyuran, branchiopod, branchiopod crustacean, branchiopodan, cirriped, cirripede, copepod, copepod crustacean, decapod, decapod crustacean, malacostracan crustacean, mussel shrimp, ostracod, seed shrimp, stomatopod, stomatopod crustacean


Omfatter disse spesifikke uttrykkchela, claw, green gland, nipper, pincer


Tilhører disse overordnede uttrykkeneclass Crustacea, Crustacea

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk