Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk tillægsord: master

1. master most important element


Eksempler med tilsvarende betydningThe chief aim of living.
The main doors were of solid glass.
The principal rivers of America.
The principal example.
Policemen were primary targets.
The master bedroom.
A master switch.


Termer med samme betydning (synonymer)chief, main, primary, principal


Termer med lignende betydningimportant, of import


Termer med modsat betydning (antonymer)unimportant


Engelsk navneord: master

1. master (om person) an artist of consummate skill


Eksempler med tilsvarende betydningA master of the violin.
One of the old masters.


Termer med samme betydning (synonymer)maestro


Mindre specifikke termerartist, creative person


Mere specifikke termerold master

2. master (om person) a person who has general authority over others


Termer med samme betydning (synonymer)lord, overlord


Mindre specifikke termerruler, swayer


Mere specifikke termerfeudal lord, seigneur, seignior

3. master (om person) a combatant who is able to defeat rivals


Termer med samme betydning (synonymer)superior, victor


Mindre specifikke termerbattler, belligerent, combatant, fighter, scrapper


Mere specifikke termerconqueror, vanquisher

4. master (om person) directs the work of others


Mindre specifikke termeremployer


Mere specifikke termerpostmaster, spymaster, station agent, stationmaster

5. master (om person) presiding officer of a school


Termer med samme betydning (synonymer)headmaster, schoolmaster


Mindre specifikke termerhead, head teacher, principal, school principal


Mere specifikke termerhousemaster

6. master (om genstand) an original creation (i.e., an audio recording) from which copies can be made


Termer med samme betydning (synonymer)master copy, original


Mindre specifikke termercreation

7. master (om person) an officer who is licensed to command a merchant ship


Termer med samme betydning (synonymer)captain, sea captain, skipper


Mindre specifikke termerofficer, ship's officer


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerCaptain Kidd, Kidd, William Kidd

8. master (om person) someone who holds a master's degree from academic institution


Mindre specifikke termerbookman, scholar, scholarly person, student

9. master (om person) an authority qualified to teach apprentices


Termer med samme betydning (synonymer)professional


Mindre specifikke termerauthority


Mere specifikke termerpast master

10. master (om genstand) key that secures entrance everywhere


Termer med samme betydning (synonymer)master key, passe-partout, passkey


Mindre specifikke termerkey


Mere specifikke termerskeleton key


Engelsk udsagnsord: master

1. master (om erkendelse) be or become completely proficient or skilled in


Eksempler med tilsvarende betydningShe mastered Japanese in less than two years.


Termer med samme betydning (synonymer)get the hang


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerknow


Kan forårsageacquire, drill, exercise, larn, learn, practice, practise

2. master (om konkurrence) get on top of; deal with successfully


Eksempler med tilsvarende betydningHe overcame his shyness.


Termer med samme betydning (synonymer)get over, overcome, subdue, surmount


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerbeat, beat out, crush, shell, trounce, vanquish


Mere specifikke termerbulldog

3. master (om adfærd) have dominance or the power to defeat over


Eksempler med tilsvarende betydningHer pain completely mastered her.
The methods can master the problems.


Termer med samme betydning (synonymer)dominate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termercommand, control


Mere specifikke termercommand, subject, subjugate

4. master (om erkendelse) have a firm understanding or knowledge of; be on top of


Eksempler med tilsvarende betydningDo you control these data?.


Termer med samme betydning (synonymer)control


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerknow


Mere specifikke termercinch


Kan forårsageunderstand


Udsagnsord med lignende betydningcontrol, operate

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk