Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: take apart

1. take apart (om tilvejebringelse) take apart into its constituent pieces


Termer med samme betydning (synonymer)break apart, break up, disassemble, dismantle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerdestroy, destruct


Termer med modsat betydning (antonymer)assemble, put together, tack together, piece, set up, tack

2. take apart (om relation) divide into pieces


Eksempler med tilsvarende betydningOur department was dismembered when our funding dried up.
The Empire was discerped after the war.


Termer med samme betydning (synonymer)discerp, dismember


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdivide, part, separate

3. take apart (om erkendelse) make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features


Eksempler med tilsvarende betydningAnalyze a specimen.
Analyze a sentence.
Analyze a chemical compound.


Termer med samme betydning (synonymer)analyse, analyze, break down, dissect


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mere specifikke termerbotanise, botanize, parse


Termer med modsat betydning (antonymer)synthesise, synthesize

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk