Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: grade

1. grade (om gruppe) a body of students who are taught together


Eksempler med tilsvarende betydningEarly morning classes are always sleepy.


Termer med samme betydning (synonymer)class, course, form


Mindre specifikke termerassemblage, gathering


Mere specifikke termerdiscussion section, master class, section

2. grade (om tilstand) a relative position or degree of value in a graded group


Eksempler med tilsvarende betydningLumber of the highest grade.


Termer med samme betydning (synonymer)level, tier


Mindre specifikke termerrank


Mere specifikke termerA level, biosafety level, college level, GCSE, General Certificate of Secondary Education, O level

3. grade (om egenskab) the gradient of a slope or road or other surface


Eksempler med tilsvarende betydningThe road had a steep grade.


Mindre specifikke termergradient, slope


Mere specifikke termerdowngrade, rise, rising slope, upgrade

4. grade (om mængde el. mål) one-hundredth of a right angle


Termer med samme betydning (synonymer)grad


Mindre specifikke termerangular unit


Omfatter disse overordnede termerright angle

5. grade (om kommunikation) a degree of ablaut


Termer med samme betydning (synonymer)gradation


Mindre specifikke termerablaut

6. grade (om erkendelse) a number or letter indicating quality (especially of a student's performance)


Eksempler med tilsvarende betydningShe made good marks in algebra.
Grade A milk.
What was your score on your homework?.


Termer med samme betydning (synonymer)mark, score


Mindre specifikke termerevaluation, rating, valuation


Mere specifikke termercentile, decile, grade point, percentile, quartile

7. grade (om egenskab) the height of the ground on which something stands


Eksempler med tilsvarende betydningThe base of the tower was below grade.


Termer med samme betydning (synonymer)ground level


Mindre specifikke termerelevation

8. grade (om egenskab) a position on a scale of intensity or amount or quality


Eksempler med tilsvarende betydningA moderate grade of intelligence.
A high level of care is required.
It is all a matter of degree.


Termer med samme betydning (synonymer)degree, level


Mindre specifikke termerproperty


Mere specifikke termeramplitude level, caliber, calibre, depth, extreme, grind, high, highness, immoderateness, immoderation, intensity, intensiveness, low, lowness, moderateness, moderation, quality, SPF, sun protection factor


Kendetegnerhigh, intense, low, mild

9. grade (om dyr) a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior breed


Mindre specifikke termerBos taurus, cattle, cows, kine, oxen


Engelsk udsagnsord: grade

1. grade (om erkendelse) assign a rank or rating to


Eksempler med tilsvarende betydningHow would you rank these students?.
The restaurant is rated highly in the food guide.


Termer med samme betydning (synonymer)order, place, range, rank, rate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerevaluate, judge, pass judgment


Mere specifikke termerdowngrade, prioritise, prioritize, reorder, seed, sequence, shortlist, subordinate, superordinate, upgrade

2. grade (om relation) level to the right gradient


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termereven, even out, flush, level


Mere specifikke termeraggrade

3. grade (om erkendelse) assign a grade or rank to, according to one's evaluation


Eksempler med tilsvarende betydningGrade tests.
Score the SAT essays.
Mark homework.


Termer med samme betydning (synonymer)mark, score


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termerappraise, assess, evaluate, measure, valuate, value

4. grade (om erkendelse) determine the grade of or assign a grade to


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerassort, class, classify, separate, sort, sort out

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk