Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: burn

1. burn (om tilstand) pain that feels hot as if it were on fire


Termer med samme betydning (synonymer)burning


Mindre specifikke termerhurting, pain

2. burn (om tilstand) a browning of the skin resulting from exposure to the rays of the sun


Termer med samme betydning (synonymer)sunburn, suntan, tan


Mindre specifikke termerhyperpigmentation

3. burn (om tilstand) an injury caused by exposure to heat or chemicals or radiation


Mindre specifikke termerharm, hurt, injury, trauma


Mere specifikke termerelectric burn, first-degree burn, scald, scorch, second-degree burn, singe, third-degree burn

4. burn (om egenskab) a place or area that has been burned (especially on a person's body)


Termer med samme betydning (synonymer)burn mark


Mindre specifikke termerblemish, defect, mar


Mere specifikke termercigarette burn

5. burn (om handling) damage inflicted by fire


Mindre specifikke termerdamage, harm, hurt, scathe


Mere specifikke termerscald


Engelsk udsagnsord: burn

1. burn (om ændring) destroy by fire


Eksempler med tilsvarende betydningThey burned the house and his diaries.


Eksempler på anvendelseThey burn the trees


Termer med samme betydning (synonymer)burn down, fire


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdestroy, ruin


Mere specifikke termerbackfire, cremate, scorch, torch


Udsagnsord med lignende betydningburn, burn, combust, incinerate

2. burn (om vejr) shine intensely, as if with heat


Eksempler med tilsvarende betydningThe coals were glowing in the dark.
The candles were burning.


Eksempler på anvendelseLights burn on the horizon, The horizon is burning with lights


Termer med samme betydning (synonymer)glow


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerbeam, shine


Mere specifikke termergutter

3. burn (om ændring) undergo combustion


Eksempler med tilsvarende betydningMaple wood burns well.


Eksempler på anvendelseThe wooden sticks burn , These fabrics burn easily


Termer med samme betydning (synonymer)combust


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerchange state, turn


Mere specifikke termerblaze, blaze up, burn down, burn up, burn up, deflagrate, flame, flame up, flare, go up, scorch, sear, singe, smolder, smoulder


Udsagnsord med lignende betydningburn, burn down, fire

4. burn (om opfattelse) cause a sharp or stinging pain or discomfort


Eksempler med tilsvarende betydningThe sun burned his face.


Termer med samme betydning (synonymer)bite, sting


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerache, hurt, smart


Mere specifikke termernettle, urticate


Udsagnsord med lignende betydningburn

5. burn (om vejr) cause to burn or combust


Eksempler med tilsvarende betydningThe sun burned off the fog.
We combust coal and other fossil fuels.


Eksempler på anvendelseThey burn the trees


Termer med samme betydning (synonymer)combust


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mere specifikke termerchar, coal, deflagrate, ignite, light, set ablaze, set afire, set aflame, set on fire


Medførerburn, combust


Udsagnsord med lignende betydningcatch fire, combust, conflagrate, erupt, ignite, take fire

6. burn (om følelse) feel strong emotion, especially anger or passion


Eksempler med tilsvarende betydningShe was burning with anger.
He was burning to try out his new skies.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerexperience, feel

7. burn (om ændring) cause to undergo combustion


Eksempler med tilsvarende betydningBurn garbage.
The car burns only Diesel oil.


Termer med samme betydning (synonymer)incinerate


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerchange integrity


Udsagnsord med lignende betydningburn, burn down, fire, incinerate

8. burn (om adfærd) burn at the stake


Eksempler med tilsvarende betydningWitches were burned in Salem.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerexecute, put to death


Kan forårsageburn, burn down, fire

9. burn (om forhold) spend (significant amounts of money)


Eksempler med tilsvarende betydningHe has money to burn.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerblow, squander, waste

10. burn (om opfattelse) feel hot or painful


Eksempler med tilsvarende betydningMy eyes are burning.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerache, hurt, smart


Udsagnsord med lignende betydningbite, burn, sting

11. burn (om ændring) burn, sear, or freeze (tissue) using a hot iron or electric current or a caustic agent


Eksempler med tilsvarende betydningThe surgeon cauterized the wart.


Termer med samme betydning (synonymer)cauterise, cauterize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercare for, treat


Kan forårsagescorch, sear

12. burn (i anatomi) get a sunburn by overexposure to the sun


Termer med samme betydning (synonymer)sunburn


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termercolor, colour, discolor, discolour

13. burn (om tilvejebringelse) create by duplicating data


Eksempler med tilsvarende betydningCut a disk.
Burn a CD.


Termer med samme betydning (synonymer)cut


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercreate, make, produce


Udsagnsord med lignende betydningcut

14. burn (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) use up (energy)


Eksempler med tilsvarende betydningBurn off calories through vigorous exercise.


Termer med samme betydning (synonymer)burn off, burn up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out

15. burn (om ændring) burn with heat, fire, or radiation


Eksempler med tilsvarende betydningThe iron burnt a hole in my dress.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerdamage


Mere specifikke termerblacken, char, scald, scorch, sear

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk