Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: Lug

1. Lug (om person) ancient Celtic god


Termer med samme betydning (synonymer)Lugh


Eksempler på forekomster af mindre specifikke termerCeltic deity


Overordnet emneområdeantiquity


Overordnet (geografisk) regionEmerald Isle, Hibernia, Ireland

2. lug (om genstand) a sail with four corners that is hoisted from a yard that is oblique to the mast


Termer med samme betydning (synonymer)lugsail


Mindre specifikke termerfore-and-aft sail


Omfatter disse overordnede termerjunk, lugger

3. lug (om genstand) a projecting piece that is used to lift or support or turn something


Mindre specifikke termerprojection


Omfatter disse overordnede termerlug wrench

4. lug (om dyr) marine worms having a row of tufted gills along each side of the back; often used for fishing bait


Termer med samme betydning (synonymer)lobworm, lugworm


Mindre specifikke termerpolychaete, polychaete worm, polychete, polychete worm


Tilhører disse overordnede termerclass Polychaeta, Polychaeta


Engelsk udsagnsord: lug

1. lug (om relation) carry with difficulty


Eksempler med tilsvarende betydningYou'll have to lug this suitcase.


Termer med samme betydning (synonymer)tote, tug


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercarry, transport

2. lug (om relation) obstruct


Eksempler med tilsvarende betydningMy nose is all stuffed.
Her arteries are blocked.


Termer med samme betydning (synonymer)block, choke up, stuff


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerback up, choke, choke off, clog, clog up, congest, foul


Termer med modsat betydning (antonymer)loosen up, unstuff

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk