Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk tillægsord: aggressive

1. aggressive having or showing determination and energetic pursuit of your ends


Eksempler med tilsvarende betydningAn aggressive businessman.
An aggressive basketball player.
He was aggressive and imperious; positive in his convictions.
Aggressive drivers.


Termer med lignende betydningbattleful, bellicose, combative, competitive, hard-hitting, high-pressure, hostile, in-your-face, militant, obstreperous, predatory, pugnacious, rapacious, raptorial, ravening, rough, scrappy, truculent, vulturine, vulturous


Se ogsåassertive, hostile, offensive, self-asserting, self-assertive


Termer med modsat betydning (antonymer)nonaggressive, unaggressive

2. aggressive tending to spread quickly


Eksempler med tilsvarende betydningAn aggressive tumor.


Termer med samme betydning (synonymer)fast-growing, strong-growing


Termer med lignende betydninginvasive


Termer med modsat betydning (antonymer)confined

3. aggressive characteristic of an enemy or one eager to fight


Eksempler med tilsvarende betydningAggressive acts against another country.
A belligerent tone.


Termer med samme betydning (synonymer)belligerent


Termer med lignende betydninghostile


Termer med modsat betydning (antonymer)amicable

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk