Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: jam

1. jam (om mad) preserve of crushed fruit


Mindre specifikke termerconserve, conserves, preserve, preserves


Mere specifikke termerstrawberry jam, strawberry preserves

2. jam (om tilstand) informal terms for a difficult situation


Eksempler med tilsvarende betydningHe got into a terrible fix.
He made a muddle of his marriage.


Termer med samme betydning (synonymer)fix, hole, kettle of fish, mess, muddle, pickle


Mindre specifikke termerdifficulty


Mere specifikke termerdog's breakfast, dog's dinner

3. jam (om gruppe) a dense crowd of people


Termer med samme betydning (synonymer)crush, press


Mindre specifikke termercrowd


Mere specifikke termersnarl-up, traffic jam

4. jam (om handling) deliberate radiation or reflection of electromagnetic energy for the purpose of disrupting enemy use of electronic devices or systems


Termer med samme betydning (synonymer)electronic jamming, jamming


Mindre specifikke termerECM, electronic countermeasures


Mere specifikke termerbarrage jamming, selective jamming, spot jamming


Engelsk udsagnsord: jam

1. jam (om bevægelse) press tightly together or cram


Eksempler med tilsvarende betydningThe crowd packed the auditorium.


Termer med samme betydning (synonymer)mob, pack, pile, throng


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termercrowd, crowd together

2. jam (om bevægelse) push down forcibly


Eksempler med tilsvarende betydningThe driver jammed the brake pedal to the floor.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerforce, push

3. jam (om relation) crush or bruise


Eksempler med tilsvarende betydningJam a toe.


Eksempler på anvendelseDid he jam his foot?


Termer med samme betydning (synonymer)crush


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerbruise, contuse

4. jam (om kommunikation) interfere with or prevent the reception of signals


Eksempler med tilsvarende betydningJam the Voice of America.
Block the signals emitted by this station.


Termer med samme betydning (synonymer)block


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerbreak up, cut off, disrupt, interrupt


Mere specifikke termerbarrage jam, blanket jam, point jam, spot jam

5. jam (om relation) get stuck and immobilized


Eksempler med tilsvarende betydningThe mechanism jammed.


Eksempler på anvendelseThey want to jam the doors


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termermalfunction, misfunction

6. jam (om relation) crowd or pack to capacity


Eksempler med tilsvarende betydningThe theater was jampacked.


Eksempler på anvendelseThey jam the books into the box


Termer med samme betydning (synonymer)chock up, cram, jampack, ram, wad


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP.
Somebody ----s something with something


Mindre specifikke termerstuff


Udsagnsord med lignende betydningcram

7. jam (om relation) block passage through


Eksempler med tilsvarende betydningObstruct the path.


Termer med samme betydning (synonymer)block, close up, impede, obstruct, obturate, occlude


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerhinder, impede


Mere specifikke termerasphyxiate, back up, bar, barricade, barricade, barricade, barricado, block, block off, block off, block out, block up, blockade, blockade, choke, choke, choke off, clog, clog up, congest, dam, dam up, earth up, foul, land up, screen, stifle, stop, suffocate, tie up


Termer med modsat betydning (antonymer)disengage, free

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk