Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk navneord: arterial blood vessel

1. arterial blood vessel (i anatomi) a blood vessel that carries blood from the heart to the body


Termer med samme betydning (synonymer)arteria, artery


Mindre specifikke termerblood vessel


Mere specifikke termeralveolar artery, angular artery, aorta, appendicular artery, arcuate artery, arcuate artery of the kidney, areteria cervicalis, arteria alveolaris, arteria angularis, arteria appendicularis, arteria arcuata, arteria ascendens, arteria auricularis, arteria axillaris, arteria basilaris, arteria brachialis, arteria buccalis, arteria bulbi penis, arteria bulbi vestibuli, arteria carotis, arteria celiaca, arteria centralis retinae, arteria cerebelli, arteria cerebri, arteria choroidea, arteria ciliaris, arteria colica, arteria communicans, arteria coronaria, arteria cystica, arteria digitalis, arteria epigastrica, arteria ethmoidalis, arteria femoralis, arteria gastrica, arteria glutes, arteria hepatica, arteria ileocolica, arteria ileum, arteria iliaca, arteria iliolumbalis, arteria infraorbitalis, arteria intercostalis, arteria labialis, arteria lacrimalis, arteria laryngea, arteria lienalis, arteria lingualis, arteria lumbalis, arteria maxillaris, arteria meningea, arteria mesenterica, arteria metacarpea, arteria metatarsea, arteria musculophrenica, arteria nutricia, arteria ophthalmica, arteria ovarica, arteria palatina, arteria pancreatica, arteria perinealis, arteria poplitea, arteria pudenda, arteria pulmonalis, arteria radialis, arteria rectalis, arteria renalis, arteria subclavia, arteria testicularis, arteria ulnaris, arteria uterina, arteria vaginalis, arteria vertebralis, arteriola, arteriole, artery of the labyrinth, artery of the penis bulb, artery of the vestibule bulb, ascending artery, auricular artery, axillary artery, basilar artery, brachial artery, bronchial artery, buccal artery, capillary artery, carotid artery, celiac artery, celiac trunk, central artery of the retina, cerebellar artery, cerebral artery, cervical artery, choroidal artery, ciliary artery, circle of Willis, circumflex artery, colic artery, communicating artery, coronary artery, cystic artery, digital arteries, epigastric artery, ethmoidal artery, femoral artery, gastric artery, gluteal artery, hepatic artery, ileal artery, ileocolic artery, iliac artery, iliolumbar artery, infraorbital artery, innominate artery, intercostal artery, internal auditory artery, internal spermatic artery, intestinal artery, intestinal artery, jejunal artery, labial artery, labyrinthine artery, lacrimal artery, laryngeal artery, lienal artery, lingual artery, lumbar artery, maxillary artery, meningeal artery, mesenteric artery, metacarpal artery, metatarsal artery, musculophrenic artery, nutrient artery, ophthalmic artery, ovarian artery, palatine artery, pancreatic artery, perineal artery, popliteal artery, pudendal artery, pulmonary artery, radial artery, rectal artery, renal artery, splenic artery, subclavian artery, testicular artery, truncus celiacus, ulnar artery, uterine artery, vaginal artery, vertebral artery

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk