Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: undetermined

1. undetermined not yet having been ascertained or determined


Eksempler med tilsvarende betydningOf undetermined species.


Termer med lignende betydningunexplained


Termer med modsat betydning (antonymer)determined

2. undetermined not precisely determined or established; not fixed or known in advance


Eksempler med tilsvarende betydningOf indeterminate age.
A zillion is a large indeterminate number.
An indeterminate point of law.
The influence of environment is indeterminate.
An indeterminate future.


Termer med samme betydning (synonymer)indeterminate


Termer med lignende betydningcost-plus, open-ended


Se ogsåinconclusive, indeterminable, uncertain, undeterminable


Termer med modsat betydning (antonymer)determinate

3. undetermined not brought to a conclusion; subject to further thought


Eksempler med tilsvarende betydningAn open question.
Our position on this bill is still undecided.
Our lawsuit is still undetermined.


Termer med samme betydning (synonymer)open, undecided, unresolved


Termer med lignende betydningunsettled


Termer med modsat betydning (antonymer)settled

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk