Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: feed

1. feed (om mad) food for domestic livestock


Termer med samme betydning (synonymer)provender


Mindre specifikke termerfood, nutrient


Mere specifikke termerbird feed, bird food, birdseed, blood meal, cattle cake, corn gluten feed, creep feed, cud, ensilage, feed grain, fish meal, fodder, mash, mast, oil cake, pet food, pet-food, petfood, pigswill, pigwash, rechewed food, silage, slop, slops, swill


Engelsk udsagnsord: feed

1. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) provide as food


Eksempler med tilsvarende betydningFeed the guests the nuts.


Eksempler på anvendelseThey feed the animals


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre specifikke termercater, ply, provide, supply

2. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) give food to


Eksempler med tilsvarende betydningFeed the starving children in India.
Don't give the child this tough meat.


Eksempler på anvendelseThey feed the food to the people, They feed the people the food


Termer med samme betydning (synonymer)give


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termercater, ply, provide, supply


Mere specifikke termeraliment, bottlefeed, breakfast, breastfeed, corn, crop, dine, fodder, force-feed, give suck, graze, inject, lactate, lunch, malnourish, nourish, nurse, nutrify, overfeed, pasture, range, regurgitate, scavenge, slop, spoonfeed, suck, suckle, swill, undernourish, wet-nurse


Medførereat


Termer med modsat betydning (antonymer)famish, starve

3. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) feed into; supply


Eksempler med tilsvarende betydningHer success feeds her vanity.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termerfurnish, provide, render, supply

4. feed (om ændring) introduce continuously


Eksempler med tilsvarende betydningFeed carrots into a food processor.


Termer med samme betydning (synonymer)feed in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP.
Somebody ----s something with something


Mindre specifikke termerenclose, inclose, insert, introduce, put in, stick in

5. feed (om adfærd) support or promote


Eksempler med tilsvarende betydningHis admiration fed her vanity.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termeradvance, boost, encourage, further, promote

6. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) take in food; used of animals only


Eksempler med tilsvarende betydningThis dog doesn't eat certain kinds of meat.
What do whales eat?.


Eksempler på anvendelseThe animals feed


Termer med samme betydning (synonymer)eat


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerconsume, have, ingest, take, take in


Mere specifikke termerbrowse, crop, forage, graze, pasture, range, raven, suckle


Udsagnsord med lignende betydningeat

7. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) serve as food for; be the food for


Eksempler med tilsvarende betydningThis dish feeds six.


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termercater, ply, provide, supply

8. feed (om bevægelse) move along, of liquids


Eksempler med tilsvarende betydningWater flowed into the cave.
The Missouri feeds into the Mississippi.


Termer med samme betydning (synonymer)course, flow, run


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termermove


Mere specifikke termercirculate, drain, dribble, eddy, filter, flush, gush, gutter, jet, ooze, pour, purl, run down, run off, run out, run out, seep, spill, stream, surge, swirl, tide, trickle, waste, well out, whirl, whirlpool

9. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) profit from in an exploitatory manner


Eksempler med tilsvarende betydningHe feeds on her insecurity.


Termer med samme betydning (synonymer)prey


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerexploit, work

10. feed (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) gratify


Eksempler med tilsvarende betydningFeed one's eyes on a gorgeous view.


Termer med samme betydning (synonymer)feast


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerregale, treat

11. feed (om ændring) provide with fertilizers or add nutrients to


Eksempler med tilsvarende betydningWe should fertilize soil if we want to grow healthy plants.


Eksempler på anvendelseThey feed the trees


Termer med samme betydning (synonymer)fertilise, fertilize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerenrich


Mere specifikke termerdung, nitrify, topdress


Overordnet emneområdeagriculture, farming, husbandry

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk