Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: cheer

1. cheer (om kommunikation) a cry or shout of approval


Mindre specifikke termerapproval, commendation


Mere specifikke termerbanzai, bravo, hooray, hurrah, salvo

2. cheer (om egenskab) the quality of being cheerful and dispelling gloom


Eksempler med tilsvarende betydningFlowers added a note of cheerfulness to the drab room.


Termer med samme betydning (synonymer)cheerfulness, sunniness, sunshine


Mindre specifikke termerattribute


Mere specifikke termergood-humoredness, good-humouredness, good-naturedness, good-temperedness


Omfatter disse overordnede termerdisposition, temperament


Kendetegnercheerful, cheerless, depressing, uncheerful


Termer med modsat betydning (antonymer)uncheerfulness


Engelsk udsagnsord: cheer

1. cheer (om følelse) give encouragement to


Eksempler på anvendelseThe good news will cheer her


Termer med samme betydning (synonymer)embolden, hearten, recreate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerencourage


Mere specifikke termerbuck up, take heart


Termer med modsat betydning (antonymer)dishearten, put off

2. cheer (om kommunikation) show approval or good wishes by shouting


Eksempler med tilsvarende betydningEverybody cheered the birthday boy.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerapplaud


Mere specifikke termerbuoy up, lighten, lighten up

3. cheer (om kommunikation) cause (somebody) to feel happier or more cheerful


Eksempler med tilsvarende betydningShe tried to cheer up the disappointed child when he failed to win the spelling bee.


Termer med samme betydning (synonymer)cheer up, jolly along, jolly up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mere specifikke termeramuse


Medførercheer, cheer up, chirk up

4. cheer (om kommunikation) become cheerful


Termer med samme betydning (synonymer)cheer up, chirk up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerjoy, rejoice


Mere specifikke termerbuoy up, exuberate, exult, jubilate, lighten, lighten up, rejoice, triumph


Termer med modsat betydning (antonymer)complain, kvetch, plain, quetch, sound off, kick

5. cheer (om kommunikation) spur on or encourage especially by cheers and shouts


Eksempler med tilsvarende betydningThe crowd cheered the demonstrating strikers.


Termer med samme betydning (synonymer)barrack, exhort, inspire, pep up, root on, urge, urge on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerencourage


Mere specifikke termercheerlead

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk