Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: space program

1. space program (om erkjendelse) a technological program intended to explore outer space


Mindre spesifikke uttrykkprogram, programme


Eksempler på mere spesifikke uttrykkApollo program, Gemini program, Mercury program

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk