Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Branchiostegidae

1. Branchiostegidae (om dyr) small family of marine fishes having covered gills


Ord med samme betydning (synonymer)family Branchiostegidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneblanquillo, tilefish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk