Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: tummy crunch

1. tummy crunch (om handling) an exercise designed to strengthen the abdominal muscles


Ord med samme betydning (synonymer)stomach exercise


Mindre spesifikke uttrykkexercise, exercising, physical exercise, physical exertion, workout


Mere spesifikke uttrykksit-up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk