Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Sassafras albidum

1. Sassafras albidum (om plante) yellowwood tree with brittle wood and aromatic leaves and bark; source of sassafras oil; widely distributed in eastern North America


Ord med samme betydning (synonymer)sassafras, sassafras tree


Mindre spesifikke uttrykklaurel


Omfatter disse spesifikke uttrykksassafras


Tilhører disse overordnede uttrykkenegenus Sassafras


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenesassafras oil

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk