Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Creator

1. Creator (om person) terms referring to the Judeo-Christian God


Ord med samme betydning (synonymer)Almighty, Divine, God Almighty, Godhead, Jehovah, Lord, Maker


Mere spesifikke uttrykkBlessed Trinity, Holy Trinity, hypostasis, hypostasis of Christ, Sacred Trinity, Trinity


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkGod, Supreme Being

2. creator (om person) a person who grows or makes or invents things


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Mere spesifikke uttrykkarchitect, artificer, artist, builder, choreographer, clothes designer, conceiver, couturier, crafter, craftsman, creative person, designer, designer, developer, discoverer, fantasist, farmer, fashion designer, granger, husbandman, inventor, maker, mastermind, modeler, modeller, originator, producer, shaper, sodbuster

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk