Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: flatbread

1. flatbread (om mat) any of various breads made from usually unleavened dough


Mindre spesifikke uttrykkbread, breadstuff, staff of life


Mere spesifikke uttrykkbannock, chapati, chapatti, flatbrod, pita, pocket bread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk