Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Kansas

1. Kansas (om sted) a state in midwestern United States


Ord med samme betydning (synonymer)KS, Sunflower State


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkAmerican state


Omfatter disse spesifikke uttrykkAbilene, Arkansas, Arkansas River, capital of Kansas, Chisholm Trail, Dodge City, Hays, Kansas, Kansas City, Kansas River, Kaw River, Lawrence, Neosho, Neosho River, Republican, Republican River, Salina, Topeka, Wichita


Omfatter disse overordnede uttrykkeneAmerica, middle west, Midwest, midwestern United States, the States, U.S., U.S.A., United States, United States of America, US, USA

2. Kansas (om person) a member of the Siouan people of the Kansas river valley in Kansas


Ord med samme betydning (synonymer)Kansa


Mindre spesifikke uttrykkDhegiha

3. Kansas (om ting) a river in northeastern Kansas; flows eastward to become a tributary of the Missouri River


Ord med samme betydning (synonymer)Kansas River, Kaw River


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkriver


Omfatter disse overordnede uttrykkeneKansas, KS, Sunflower State

4. Kansas (om kommunikasjon) the Dhegiha dialect spoken by the Kansa


Ord med samme betydning (synonymer)Kansa


Mindre spesifikke uttrykkDhegiha

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk