Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: semidiameter

1. semidiameter (om egenskap) the apparent radius of a celestial body when viewed as a disc from the earth


Mindre spesifikke uttrykkr, radius

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk