Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Aulostomidae

1. family Aulostomidae (om dyr) trumpetfishes


Ord med samme betydning (synonymer)Aulostomidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAulostomus, genus Aulostomus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Solenichthyes, Solenichthyes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk