Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: kieserite

1. kieserite (om masse eller substans) a white mineral consisting of hydrous magnesium sulfate often found in salt mines


Mindre spesifikke uttrykkmineral

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk