Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: church music

1. church music (om kommunikasjon) genre of music composed for performance as part of religious ceremonies


Ord med samme betydning (synonymer)religious music


Mindre spesifikke uttrykkgenre, music genre, musical genre, musical style


Mere spesifikke uttrykkantiphon, antiphonal, antiphonary, antiphony, Mass, processional, prosodion, religious song

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk