Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: rhetorical

1. rhetorical of or relating to rhetoric


Eksempler med tilsvarende betydningAccepted two or three verbal and rhetorical changes I suggested.
The rhetorical sin of the meaningless variation.

2. rhetorical given to rhetoric, emphasizing style at the expense of thought


Eksempler med tilsvarende betydningMere rhetorical frippery.


Uttrykk med lignende betydningbombastic, declamatory, empurpled, flowery, forensic, grandiloquent, large, magniloquent, oratorical, ornate, orotund, over-embellished, poetic, poetical, purple, stylistic, tall, tumid, turgid


Se ogsåfancy, figurative, nonliteral


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unrhetorical

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk