Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: auditory ossicle

1. auditory ossicle (i anatomi) ossicles of the middle ear that transmit acoustic vibrations from the eardrum to the inner ear


Mindre spesifikke uttrykkbonelet, ossicle, ossiculum


Mere spesifikke uttrykkanvil, hammer, incus, malleus, stapes, stirrup

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk