Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: neuropterous insect

1. neuropterous insect (om dyr) insect having biting mouthparts and four large membranous wings with netlike veins


Ord med samme betydning (synonymer)neuropteran, neuropteron


Mindre spesifikke uttrykkinsect


Mere spesifikke uttrykkalder fly, alderfly, ant lion, antlion, antlion fly, Corydalus cornutus, dobson, dobson fly, dobsonfly, fish fly, fish-fly, lacewing, lacewing fly, mantispid, Sialis lutaria, snakefly, spongefly, spongillafly


Tilhører disse overordnede uttrykkeneNeuroptera, order Neuroptera

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk