Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: behavior therapy

1. behavior therapy (om handling) psychotherapy that seeks to extinguish or inhibit abnormal or maladaptive behavior by reinforcing desired behavior and extinguishing undesired behavior


Ord med samme betydning (synonymer)behavior modification


Mindre spesifikke uttrykkpsychotherapy


Mere spesifikke uttrykkassertiveness training, aversion therapy, desensitisation procedure, desensitisation technique, desensitization procedure, desensitization technique, flooding, implosion therapy, reciprocal inhibition, reciprocal-inhibition therapy, systematic desensitisation, systematic desensitization, token economy

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk