Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Scleroparei

1. Scleroparei (om dyr) scorpionfishes; sculpins; gurnards; greenlings; flying gurnards


Ord med samme betydning (synonymer)order Scleroparei


Mindre spesifikke uttrykkanimal order


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAgonidae, Dactylopteridae, family Agonidae, family Dactylopteridae, family Hexagrammidae, Hexagrammidae


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAcanthopterygii, superorder Acanthopterygii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk