Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: social class

1. social class (om gruppe) people having the same social, economic, or educational status


Eksempler med tilsvarende betydningThe working class.
An emerging professional class.


Ord med samme betydning (synonymer)class, socio-economic class, stratum


Mindre spesifikke uttrykkpeople


Mere spesifikke uttrykkage class, agriculture, booboisie, bourgeoisie, brotherhood, caste, caste, center, commonality, commonalty, commons, craft, demimonde, domain, estate, estate of the realm, fair sex, firing line, fraternity, immigrant class, labor, labour, lower class, market, middle class, ninja, old school, peasantry, proletariat, sodality, the three estates, trade, underclass, underworld, upper class, upper crust, woman, womanhood, working class, world, yeomanry


Omfatter disse overordnede uttrykkenesociety


Tilhører disse overordnede uttrykkeneclass structure

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk