Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Swahili

1. Swahili (om kommunikasjon) the most widely spoken Bantu languages; the official language of Kenya and Tanzania and widely used as a lingua franca in east and central Africa


Mindre spesifikke uttrykkBantoid language, Bantu


Forekomster i samme kategorikanzu, Niger-Kordofanian, Niger-Kordofanian language

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk