Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: light bread

1. light bread (om mat) bread made with finely ground and usually bleached wheat flour


Ord med samme betydning (synonymer)white bread


Mindre spesifikke uttrykkbread, breadstuff, staff of life


Mere spesifikke uttrykkFrench bread, Italian bread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk