Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Belonidae

1. Belonidae (om dyr) ferocious fishes of warm regions resembling but unrelated to the freshwater gars


Ord med samme betydning (synonymer)family Belonidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenebillfish, gar, needlefish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Synentognathi, Synentognathi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk