Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: spot-check

1. spot-check (om erkjendelse) pick out random samples for examination in order to ensure high quality


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkascertain, assure, check, control, ensure, insure, see, see to it

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk