Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: phylum Arthropoda

1. phylum Arthropoda (om dyr) jointed-foot invertebrates: arachnids; crustaceans; insects; millipedes; centipedes


Ord med samme betydning (synonymer)Arthropoda


Mindre spesifikke uttrykkphylum


Tilhører disse spesifikke uttrykkenearthropod, Chelicerata, Chilopoda, class Chilopoda, class Crustacea, class Diplopoda, class Hexapoda, class Insecta, class Myriapoda, class Onychophora, class Pauropoda, class Symphyla, class Tardigrada, Crustacea, Diplopoda, Hexapoda, insect, Insecta, Myriapoda, Onychophora, Pauropoda, Pentastomida, subphylum Pentastomida, superclass Chelicerata, superclass Myriapoda, Symphyla, Tardigrada


Tilhører disse overordnede uttrykkeneanimal kingdom, Animalia, kingdom Animalia

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk